Svensk Kassaservice är avvecklat – här kan du läsa om alternativen

Svensk Kassaservice avvecklades under andra halvåret 2008, efter ett beslut i riksdagen. Vissa kontor har blivit Nordeakontor och resterande kontor har stängt. Svensk Kassaservices tjänster via lantbrevbäraren upphörde den 28 november 2008.

Det finns flera alternativ

Det finns flera alternativa sätt att ta ut pengar och betala räkningar, nu när Svensk Kassaservice har stängt. På den här webbplatsen kan du läsa om några av dem. Välj område i menyn till vänster.

Postens övriga tjänster påverkas inte

Post- och paketutdelning och Postens övriga tjänster (till exempel postombud) påverkas inte, utan fortsätter som vanligt.

PTS har fått i uppdrag att informera och utbilda om alternativen

Informationen på den här webbplatsen kommer från kommunikationsmyndigheten PTS. PTS har fått i uppdrag av regeringen att informera och utbilda om alternativ till Svensk Kassaservice.

Hur kan jag få personlig hjälp?
Glad pensionär
Hur kan jag hitta en bank eller bank-i-butik?
Se filmer om olika sätta att betala räkningar